STYRET 2021-2022

LEDER

Frode Ledal

NESTLEDER

Lillian Fossum.

KASSERER

Janne Gravem

STYREMEDLEM

..Vilde Nordheim Lien

SEKRETÆR

Solrun Aarflot

STYREMEDLEM

Kattis Alde

VARA

Kristin L. Knutsen

VARA

Odd A. Sandaker