KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka beskriver nøkkelinformasjon om klubben, og kan oppdateres løpende av klubbens styre.


Klubbinformasjon

 • Stiftet: 1979. Les mer om Historien til klubben her. 
 • Kontaktinformasjon her. 
 • Organisasjonsnr i Brønnøysundregistreret: 974 805 855 
 • Bankkonto nr: 
 • Vipps "Oppdal Hestesportsklubb":  100508
 • Priser: her

Medlemsskap og aktiviteter

 • Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.
 • Anleggsleie betales til klubben for bruk av anlegget.
 • Treningsavgifter fastsettes av styret, eller av trenerne/arrangør.
 • Startavgifter ved arrangement fastsettes av styret eller arrangementskomite pr arrangement, og annonseres pr arrangement.

Medlemsskap skal betales via fakura. Bli medlem her.

Organisasjon

 1. Organisasjonsplan/Styret. (Styrets sammensetning må vedtas av årsmøtet)
 2. Årsmøtet
 3. Klubben har en ansatt rideinstruktør, samt tilknyttet en rideinstruktør via utleie av lokale på området. 
 4. Lov (vedtekter): Lovendinger må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, og deretter godkjennes av rytterkretsen)
 5. Utvalg/komiteer: Ingen formelle utvalg, men styret står fritt til å tildele oppgaveansvar til medlemmer, i samråd med medlemmet.


Styret kan danne arbeidsgrupper. Følgende gjelder:

 • Arbeidsgruppene skal rapportere til styret.
 • Det er ønskelig med minst ett styremedlem pr arbeidsgruppe.
 • Arbeidsgruppene oppfordres til månedlige møter/møtefrekvens etter behov, med rapportering til styremøter.
 • Arbeidsgruppene har ikke egne formelle budsjetter eller styre.

Forsikring

 • Forsikring for barn inntil 13 år:  se info i link.  Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Gjelder også for bla. trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.

Idrettens Barnerett

 • Idrettens barnerettigheter : Informasjon her (link). Oppdal Hestesportsklubbs aktivitet og drift skal være i samsvar med "Idrettens Barnerettigheter", bestemmelser for barneidrett, beskrevet av Norges Idrettsforening. 
 • Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

STØTT OPPDAL HESTESPORTSKLUBB: 

Send sms: "GRASROTANDELEN 974 805 855" til 2020 før du spiller via Norsk tipping!  Mer info herOppdal Hestesportsklubb er tilsluttet: