Styret i klubben.

Leder - Ivar Vognild  

Telefon: 90977469 Mail: ivar@oppdal-hytteutleie.no

Nestleder/Rideskoledrift - Anita Botten 

Telefon: 95250515 Mail: anitabotten@hotmail.com

Kasserer - Astrid Toftaker

Telefon:  Mail: astridtoftaker@gmail.com  

Sekretær - Madeleine Fastergård

Telefon: 99269719 Mail: madeleine.fastegard@gmail.com

Styremedlem -  tlf:

Telefon:  Mail: 

Styremedlem - Per Grøseth

Telefon: 95234690 Mail: pgroeseth@online.no

Varamedlem - 

Telefon:  Mail: 

Varamedlem - 

Telefon:  Mail: