RI DRESSUR HJEMME!

Slik fungerer det:


Så enkelt:
 • Film ditt dressurprogram fra C
 • Send inn innen frist
 • Resultater publiseres på stevnedatoer
 • Få lærerik dommerbedømming på e-post!

Stevnedatoer (oppdateres løpende): TESTDATO!

30. april        Frist innsending film: 24. april

15. mai         Frist innsending film:   9. mai

29. mai         Frist innsending film: 23. mai


ONLINE KONKURRANSER

Ved påmelding samtykkes onlinedressur.com sine brukervilkår, gitt ved regler på denne siden:


Generelle regler: 

 1. Klassene er åpen for alle som ønsker å bli med. 
 2. Hestevelferd og smittevernhensyn må alltid være første prioritet.  Minst 2 meters vannrett avstand mellom rytter og den som filmer kreves, med mindre den som filmer bor i samme husstand. 
 3. Meld deg på til programnivå som du vanligvis rir på, med formål om fair konkurranse.  
 4. Stevnereglement (KR) er utgangspunktet for gjennomføring og dømming. Dette er stevnetrening. 
 5. Stevneklær er angitt i KR. Det oppfordres til å benytte ridejakke for alle som har. Unntak fra KR kan gjøres for ridejakke, alternativ er annen mørk noe tettsittende jakke.
 6. Dressurbanen må ha korrekte mål og være markert med bokstaver. Inne- og utebane er ok. 

Regler om filmkvalitet, for at film aksepteres:

 1. Video MÅ være filmet sammenhengende og  være uredigert, med god nok kvalitet slikat bedømming kan foretas. 
 2. Film utenfor ridebanen ved C.   Zoom gjerne noe når ekvipasjen er lengst borte. 
 3. Lydspor/musikk over filmen er ikke tillatt. 
 4. Video må være ny og innspilt til formålet. (tidligere innspilte stevne-/treningsvideoer kan derfor ikke benyttes).  
 5. Film med kamera/mobil "liggende".
 6. Film slik at hele hesten og rytteren vises i filmen, så langt mulig.  
 7. Tenk at en dommer skal lett kunne se ekvipasjen. Det krever god kvalitet på film og lysforhold. 

Regler om påmelding:

 1. Påmelding = registrering + sende inn film + påmeldingsavgift.
 2. Påmeldingsavgift holdes så lav som mulig, for at alle skal kunne bli med, og dekker utgifter til dommer, deltagerpremier og drift av IT løsninger. 
 3. Påmeldingsavgifter refunderes ikke. 
 4. Arrangør forbeholder seg all rett til endringer. 


Regler om protokoll, resultatberegning og premiering:

 1. Protokoll: Alle deltagere vil etter stevnedato motta protokoll pr e-post. 
 2. Ryttertester klasse LD:  Diplom til alle deltagere, sendes via e-post, som tillegg til protokoll. Det kåres ikke vinnere i denne klassen, og prosentresultat publiseres ikke på denne nettsiden. På grunn av smittesituasjon kan det desverre ikke sendes ut rosetter. 
 3. Øvrige klasser: Vinnere kåres basert på prosesntresultat. 
 4. Antall premierte er avhengig av antall deltagere, og annonseres på stevnedato:  En premiert i klasser med 10-15 deltagere.  To  premierte dersom 16-20 deltagere i klassen. Tre premierte fra og med 25. deltagere i klassen.  Dersom 9 eller færre deltagere i klassen, kan premieringen slåes sammen med andre klasser nærmest i nivå. 
 5. Dersom flere enn 25 i klassen, vil det deles ut premie til både 1. 2. og 3. plass. 
 6. Premiestørrelse: Oppgis ved utlysning av stevne. 
Regler for FH-klasser:
 1. Send inn bilde av gyldig bevis dersom bruk av spesielle hjelpemidler. 

Personvern


Vi tar ditt personvern på alvor, og gir aldri ut dine kontaktdata til tredjepart. Data som oppgis ved påmelding lagres kun til bruk for gjennomføring av denne nettsidens formål. Ta kontakt dersom spørsmål. 

Publisering på onlinedressur.com: 

 • Følgende kan bli publisert på onlinedressur.com: Fornavn og navn på hest, samt video eller link til video kan bli publisert på start-/resultatliste på onlinedressur.com.  
 • Dersom det ikke er ønskelig at overnevnte publiseres på onlinedressur.com, kan dette oppgis via kommentarfelt i påmeldingskjema, eller ved å kontakte  onlinedressur.com. Din video vil likevel kunne vurderes av dommer som beskrevet over.