Priser

  • Døgnpris pr. boks er 250 ink. flis og 200 ink. flis for medlemer i klubben. 

  • Måned pris: ta kontakt med oss for fast oppstalling og priser.