Priser

Medlemskontigent:

  • Junior 400,- pr. år

  • Senior 450,- pr år

  • Familie 500,- pr år

Oppstalling inkl. flis:

  • Meldlem  200,- pr døgn

  • Ikke medlem 250,- pr døgn

  • For fast oppstalling ta kontakt.

Baneleie:

  • Medlemer 100,- pr. gang

  • Ikke medlem 200,- pr. gang

  • Månedsleie 500,-