Oppstalling

Stallen vår er en dugnadsstall hvor vi deler kveldsforinger og helgeforinger i mellom oppstalørene. Vi har en stallmester som forer hestene morgen og middag i hverdagene. Vi har felles grovfor på stallen, men flis og kraftfor må man holde selv. Det ligger på cirka 6 foringer hver pr. måned på oppstallørene.

Vi tilbyr også leie av døgnboks så lenge vi har ledige bokser. 

Vi har for tiden full stall, gi beskjed om du ønsker å stå på venteliste.