Rideskole høst 2021

04.08.2022

Rideskolen i Prestmoen starter opp mandag 5. september.
Vi har ledige plasser på flere nivåer, samt oppstart av nybegynner og knøttekurs.