INNKALLING TIL ÅRSMØTE

18.03.2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE! 

TID: 14. april kl 20.

STED: Trolig digitalt årsmøte, info kommer.

FRISTER:

  • Saker til årsmøtet må sendes til styret minst 14 dager før årsmøtet.
  • Styret legger ut dokumenter til årsmøte senest en uke før årsmøtet.


SAKSLISTE:

1. Oppstart årsmøte:

a. Godkjenne de stemmeberettigede

b. Velge ordstyrer

c. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

d. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

e. Godkjenne innkallingen, 

f. Godkjenne sakslisten, forretningsorden2. Behandle årsberetning v/ Sekretær

3. Behandle regnskap og revisors beretning v/ Kasserer og revisor4. Innkomne saker

5. Budsjett

6. Organisasjon og valg.

VELKOMMEN!

Hilsen Styret :)