for DOMMERE

  1. Ved/etter påmeldingsfrist for stevnet, vil dommer motta informasjon pr e-post om antall startende pr klasse,  linker til filmer til vurdering, og annen relevant informasjon. 
  2. Dommer går igjennom filmer og foretar en bedømming  i samsvar med KR, samt regler for onlinedressur.com
  3. Dommer dokumenterer sin tilbakemelding enten i skriftlig protokoll, eller som lydopptak (lydopptaket  kan eventuelt  legges over filmen, utført av onlinedressur.no).  
  4. Bilder av protokoller sendes til post@onlinedressur.com. (Protokoller vil bli videresendt pr e-post til utøverne.)


Lydopptak kan eksempelvis gjøres via app på mobilen, hvor dommer kommenterer og spiller inn lyd samtidig som hun/han ser på videoen. Lydopptaket vil kunne sendes direkte fra mobil til e-post: post@onlinedressur.com. På den måten slipper dommer å skrive protokoll. Hvilken metode som velges kan vurderes i samråde med dommere/nryf.